Hakkımızda

Hakkımızda
2019 Ocak ayında Londra’da, “Learn Together, Make Together” ilkesiyle yola çıktık…
Bir insanın tek başına sınırlı bir güce sahip olduğunu ama aynı hedefe kilitlenmiş insanların çok daha güçlü ve etkili olacağı gerçeğinden hareketle bir araya gelmiş gönüllülerden oluşan bir ekibiz… “1111” sayısı bu güce ve etkiye ulaşmayı hedefleyen bir felsefi altyapıya sahiptir…
Eleven Eleven Academy olarak farklı meslek, ilgi, kabiliyet ve eğitim altyapısındaki insanları, yüksek bir motivasyonla organize ederek, gelişimlerine katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu amaçlar doğrultusunda bir araya gelen gönüllülerimizle “Online İngilizce Dil Okulu”, “Teacher Training Team”, “IT Team”, “Law Team”, “Healthy Team” grupları oluşturup tecrübe paylaşımı, eğitim, mentörlük ve işe yerleştirme hizmetleri veriyoruz.

Sürekli kendini geliştirerek büyüyen Eleven Eleven Academy, 4 gönüllü eğitmen ve 27 öğrenci ile başladığı UK serüvenine, bugün 4 kitadan , farklı 9 ülkeden 65 ogretmen ve yöneticiye, ağırlıkla UK olmak üzere farklı ülkelerden 600'un üzerinde katılımcıya ulaşmıştır.

Meslek Bariyeri ve Kariyer Fırsatları


.

Farklı ülkelerde gerek eğitim ve gerekse mesleki anlamda birçok başarıya imza atan siz, daha önce başardıklarınızı az bir gayretle İngiltere'de de başarabilirsiniz. Dünyanın neresinden gelmiş olursanız olun, daha önce profesyonel olarak yaptığınız mesleği İngiltere'de icra edebilirsiniz. İngiltere’de her meslek dalı için idari birimlerde (bölge, şehir vd.) farklı ön koşullar bulunmaktadır. ElevenEleven Academy'nin bir amacı da, belirli olan bu ön koşulları en kolay ve en hızlı şekilde aşmanız için size destek olmaktır.

Bu amaca yönelik olarak, mesleğe yeni başlayacaklar ile İngiltere'de çalışan mesleklerinin profesyonelleri buluşturulmakta ve farklı mesleklerle ilgili online bilgilendirme ve eğitimler verilmektedir.

Daha önce yapmış olduğunuz mesleğe İngiltere’de devam etmek size birçok açıdan avantaj sağlasa da isterseniz yeni yetkinlikler kazanabilir ve farklı sektörlere atılabilirsiniz. ElevenEleven Academy bu konuda da sizlere alternatif iş imkanlarından haberdar etmekte ve gerekli hizmetleri vermektedir. .
ElevenEleven Academy'nin sizden talebi, kabiliyetlerinizin farkına varmanız… Daha önce aştığınız bir çok engeli hatırlayın… Yenilerini de aşabilirsiniz…